Mit keresel?

BISSELL szerződési feltételek

FONTOS JOGI ÉRTESÍTÉS

A jogi értesítés a BISSELL weboldal teljes tartalmára, a www.bissell.eu domain alatt található weboldalra („weboldal” vagy „BISSELL weboldal”), valamint a BISSELL és Ön között folytatott valamennyi e-mail-kommunikációra levelezésre vonatkozik. Mielőtt a BISSELL weboldalt használná, olvassa el figyelmesen a feltételeket. A BISSELL weboldal használata azt jelzi, hogy elfogadja ezeket a feltételeket. Ha nem fogadja el a feltételeket, ne használja a BISSELL weboldalt. Ezt az értesítést a BISSELL International Trading Company B.V. („BISSELL”) adta ki.

 

Bevezetés

1. A BISSELL weboldal böngészésével és/vagy használatával teljes mértékben elfogadja az alábbi feltételeket. Ha nem fogadja el teljes mértékben ezt a jogi értesítést, akkor azonnal el kell hagynia a BISSELL weboldalt.

2. A „BISSELL” és a BISSELL weboldalon említett bármely más BISSELL termék vagy szolgáltatásnév a BISSELL Limited védjegye.

3. A BISSELL, annak leányvállalatai, független tartalomszolgáltatói és harmadik felei tartalmat (információkat, kommunikációt, képeket és/vagy hangokat, amelyek a BISSELL weboldalán találhatók vagy érhetők el) biztosítanak. A BISSELL weboldal tartalma a ©BISSELL International Trading Company B.V. vagy annak leányvállalatai, független tartalomszolgáltatói vagy harmadik felei szerzői jogaival védett. Minden jog fenntartva. A BISSELL weboldal tartalma a BISSELL előzetes írásos engedélye nélkül nem reprodukálható, módosítható, továbbítható, terjeszthető, tehető közzé újra, tölthető le, postázható vagy vihető át semmilyen formában vagy bármilyen módon, ideértve, de nem korlátozva az elektronikus, mechanikus fénymásolást vagy felvételt. Ön beleegyezik abba, hogy a BISSELL weboldalán található vagy az általa biztosított anyag és tartalom saját személyes felhasználására szolgáljon, és nem használható fel kereskedelmi célokra, illetve nem terjeszthető a kereskedelemben.

4. Ingyenesen hozzáférhet a BISSELL weboldalához anélkül, hogy regisztrálná adatait a BISSELL-nél.

5. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a BISSELL nem tudja biztosítani az árut, vagy nem képes más szerződéses kötelezettségeit elvégezni valami miatt, ami kívül esik a BISSELL észszerű befolyásán. Ide tartozik a háború, a terrorcselekmény, a széles körben elterjedt áruk, az üzemanyag- vagy energiahiány, tűz, árvíz, szélsőséges időjárás, egyéb természeti katasztrófa, a berendezés meghibásodása vagy egy olyan baleset, amely nem a BISSELL hibája. Ha ez megtörténik, akkor a BISSELL nem vállal felelősséget mindaddig, amíg az esemény következményei fennmaradnak az áruk átadásának esetleges elmulasztása esetén. A BISSELL továbbra is igyekszik az árut a lehető leghamarabb biztosítani, annak ellenére, hogy ilyen események fordultak elő.

6. A jelen feltételekben meghatározottakon kívül a törvény által biztosított más jogokkal is rendelkezhet, amelyeket a BISSELL nem zárhat ki. Ezek a feltételek nem érintik a törvény által biztosított egyéb jogokat. Ha további információkat szeretne szerezni jogaival kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a helyi Állampolgári tanácsadó irodával vagy a Kereskedelmi szabványügyi irodával.

7. A bejegyzés frissítésével a BISSELL bármikor módosíthatja ezt a jogi értesítést. Azt javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze a BISSELL weboldalt, hogy áttekintse az aktuális jogi értesítést, mivel az Önre nézve kötelező. A jogi értesítés egyes rendelkezéseit felválthatják a kifejezetten megjelölt jogi értesítések vagy feltételek, amelyek a BISSELL weboldalának egyes részein találhatók.

8. A vásárláskor megjelenő Értékesítési feltételek a BISSELL weboldalon végrehajtott összes megrendelésre és vásárlásra vonatkoznak.

9. A weboldalon keresztüli rendeléshez vagy vásárláshoz tizennyolc évesnél idősebbnek kell lennie.

Ezek a feltételek nem érintik az Ön törvényes jogait.

 

Szolgáltatáshoz való hozzáférés

10. Noha a BISSELL minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a BISSELL weboldalát teljes mértékben működőképes állapotban tartsa, nem vállal felelősséget, ha a BISSELL weboldala bármilyen okból vagy időtartamra nem lesz elérhető. A BISSELL nem vállal felelősséget a BISSELL weboldalán található hibák következményeiért.

11. A BISSELL nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, felelősségért, kárért vagy bármilyen költségért, amely részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve, a látogatók vagy más személyek által az ilyen információk felhasználásának vagy az arra való hagyatkozás következményeként keletkezik.

12. A BISSELL nem vállal felelősséget semmilyen pontatlanságért vagy mulasztásért a BISSELL weboldalán, vagy bármilyen egyéb információért, amelyet közvetlenül vagy közvetve a BISSELL weboldaláról szereztek be.

13. Bár a BISSELL törekszik annak biztosítására, hogy a BISSELL weboldalon szereplő információk helyesek legyenek, ez nem garantálja a BISSELL weboldalán szereplő anyag pontosságát és teljességét.

14. A BISSELL bármilyen okból, saját belátása szerint bármikor felfüggesztheti vagy módosíthatja a BISSELL weboldalán kínált szolgáltatás egészét vagy annak egy részét.

15. A BISSELL fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa és javítsa a BISSELL weboldalát.

16. A BISSELL nem vállal semmilyen telefonos vagy egyéb költséget, amely a BISSELL weboldalhoz való kapcsolódás során merülhet fel.

17. Ha számítógépe nem támogatja a releváns technológiát, ideértve, de nem kizárólag a titkosítást, akkor előfordulhat, hogy nem használhat bizonyos szolgáltatásokat vagy nem férhet hozzá bizonyos információkhoz a BISSELL weboldalán.

 

Licenc

18. A BISSELL weboldaláról kivonatokat nyomtathat és tölthet le saját használatra, az alábbiak szerint:

 • a BISSELL írásos engedélye nélkül a BISSELL weboldalának egyetlen részét sem másolhatja vagy tárolhatja semmilyen más weboldalon, és nem vonhatja be semmilyen nyilvános vagy magán elektronikus visszanyerési rendszerbe vagy szolgáltatásba;
 • semmilyen módon nem módosítja a BISSELL weboldalán található dokumentumokat vagy kapcsolódó grafikákat;
 • a BISSELL weboldalán egyetlen grafika sem használható a kísérő szövegtől elkülönítve; és
 • A BISSELL szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos értesítéseit, valamint a jelen engedélyezési értesítést minden példányon fel kell tüntetni

19. Eltérő rendelkezés hiányában a BISSELL weboldalán található összes anyag szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogai (ideértve korlátozás nélkül a fényképeket és a grafikus képeket) a BISSELL vagy annak engedélyezői tulajdonában vannak. E jogi értesítés alkalmazásában tilos a BISSELL weboldaláról származó kivonatok bármilyen célú felhasználása, kivéve a fenti bekezdést. Ha megsérti a jelen jogi értesítés bármelyik feltételét, a BISSELL weboldal használatára vonatkozó engedély automatikusan megszűnik, és a BISSELL weboldaláról letöltött vagy kinyomtatott kivonatokat azonnal meg kell semmisítenie.

20. A BISSELL weboldalán található bármely anyagot a BISSELL előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem tükrözheti más kiszolgálóra. A BISSELL weboldal tartalmának bármilyen, e pont vagy a 11. pont szerinti jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi törvényeket, a védjegyekre vonatkozó törvényeket vagy Anglia és Wales törvényeit.

 

Más weboldalakra mutató hivatkozások

21. A szolgáltatás a világhálón keresztül érhető el, amely független a BISSELL weboldaltól és a BISSELL-től. A világháló használata kizárólag saját felelősségére történik, és az alkalmazandó nemzeti és nemzetközi törvények és rendeletek vonatkoznak rá. A BISSELL nem vállal felelősséget azokért az információkért vagy szolgáltatásokért, amelyeket a világhálón szerzett.

22. A BISSELL weboldalán található harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat kizárólag az Ön kényelme érdekében adjuk meg. E hivatkozások használata esetén elhagyja a BISSELL weboldalát.

 

Más weboldalakról eredő hivatkozások

23. Ha szeretne a BISSELL weboldalra hivatkozni, akkor azt csak abban az esetben teheti meg, ha a BISSELL weboldalának kezdőlapjára mutat, de nem replikálja azt, és a következő feltételek mellett teszi:

 • nem távolítja el, torzítja illetve más módon nem változtatja meg a BISSELL logó méretét vagy megjelenését;
 • nem hoz létre keretet vagy más böngésző- vagy keretkörnyezetet a BISSELL weboldala körül;
 • semmilyen módon nem jelzi azt, hogy a BISSELL a sajátjától eltérő termékeket vagy szolgáltatásokat támogat;
 • nem értelmezi félre a BISSELL-lel fennálló kapcsolatát, és semmilyen más hamis információt nem szolgáltat;
 • a BISSELL kifejezett írásos engedélye nélkül egyéb módon nem használja a BISSELL weboldalán megjelenített védjegyeket;
 • nem hivatkozik olyan weboldalról, amely nem az Ön tulajdonában van; és
 • az Ön weboldala nem tartalmaz zavaró, sértő vagy ellentmondásos tartalmat, nem sérti bármely más személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogait vagy egyéb jogait, vagy egyéb módon nem tesz eleget az összes alkalmazandó törvénynek és szabályozásnak.

24. A BISSELL kifejezetten fenntartja a jogot a 23. bekezdésben biztosított jog visszavonására.

25. A 23. bekezdés megsértése esetén a BISSELL vagy annak bármely leányvállalata által elszenvedett veszteségeket vagy károkat teljes mértékben meg kell fizetnie.

 

Látogatói anyag és magatartás

26. Vállalja, hogy semmilyen módon nem okoz semmilyen kárt, kellemetlenséget illetve akadályt vagy kellemetlenséget sem a BISSELL, sem annak bármely ügyfele vagy a BISSELL weboldal felhasználói számára. Ön beleegyezik abba, hogy nem használja a BISSELL weboldalt olyan anyag terjesztésére, amelyhez nem kapta meg az összes szükséges engedélyt és/vagy jóváhagyást, vagy amely műszaki szempontból káros. Ön beleegyezik abba, hogy nem terjeszt semmilyen rágalmazó, sértő, obszcén vagy fenyegető jellegű anyagot, amely a BISSELL megítélése szerint sérelmet, bosszúságot, kellemetlenséget okozhat a BISSELL vagy mások számára, vagy amely törvénytelen. Nem használja a BISSELL weboldalt oly módon, hogy a BISSELL weboldalának egészének vagy egy részének a működése bármilyen módon megszakadjon, megsérüljön, kevésbé hatékony vagy csökkentett használhatóságú legyen.

27. Kártalanítja a BISSELL-t az általunk észszerűen elszenvedett vagy a számunkra felmerült veszteségekért, kötelezettségekért, költségekért és kiadásokért, az illetékes joghatósággal rendelkező bíróságok bármely ítélete alapján velünk szemben kiszabott károkért, valamint a BISSELL által elfogadott vitarendezés eredményeként kifizetett összegekért a 26. bekezdés megsértése miatt vagy azzal összefüggésben, beleértve bármely harmadik fél igényét is.

28. A személyes azonosításra alkalmas információkon kívül, amelyre az adatvédelmi irányelv vonatkozik, minden olyan anyag, amelyet Ön a BISSELL weboldalára továbbít vagy azon tesz közzé, nem bizalmas és nem védett. A BISSELL nem vállal kötelezettséget az ilyen anyagok tekintetében. A BISSELL és meghatalmazottjai szabadon másolhatják, hozhatják nyilvánosságra, terjeszthetik, építhetik be és egyéb módon felhasználhatják az ilyen anyagokat és az azokban megtestesített összes adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb adatformát bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.

29. A BISSELL weboldalának néhány területén kérhetjük, hogy adja meg a személyes adatait, amelyek lehetővé teszik a BISSELL számára az Ön által megadott információk felhasználását, hogy a BISSELL weboldalának meglátogatása után tájékoztassák a BISSELL legújabb termékeiről és szolgáltatásairól. A személyes adatokat a BISSELL online Adatvédelmi irányelvének megfelelően kell felhasználni (www.bissell.eu/privacy-policy) a módosított Feltételekkel összhangban Ha bármilyen kérdése van, küldjön e-mailt a [email protected] címre.

30. A BISSELL teljes mértékben együttműködik minden rendészeti hatósággal vagy bírósággal, amely a BISSELL-t felkéri vagy arra utasítja, hogy bármely olyan személynek hozza nyilvánosságra személyazonosságát vagy határozza a meg a helyét, aki a törvényeket megszegi.

 

Felelősség korlátozása

31. A BISSELL felel a gondatlanságából eredő halálért vagy személyi sérülésekért, vagy ha a BISSELL szándékosan hazudott Önnek, ahol ezen hazugság hatására szerződést kötött a BISSELL-el.

32. KÜLÖN FELHÍVJUK A FIGYELMÉT A 32a, 32b ÉS 32c RÉSZRE.

a. A BISSELL nem vállal felelősséget olyan kárért (a fenti 31. pontban említetteken kívül), amely a BISSELL-lel való szerződéskötéskor nem volt észszerűen előrelátható (a BISSELL gondatlansága vagy egyéb miatt).

b. A fenti 31. pontban nem szereplő felelősségi körök tükrében a BISSELL nem vállal felelősséget az olyan veszteségekért, amelyek nem voltak várhatók a bekövetkezésük előtt, vagy bármilyen lehetőség elvesztése előtt (ideértve az Önnek vagy valaki másnak adódó lehetőséget) pénzt keresni, megtakarítani vagy felhasználni.

c. A BISSELL felelőssége tekintetében, amelyre a fenti 31. pont nem vonatkozik, elfogadja a BISSELL maximális pénzügyi felelősségét az áruk áráért, még akkor is, ha az Ön tényleges vesztesége ennél nagyobb.

d. Az áruk árát az alapján számították ki, hogy a BISSELL kizárja vagy korlátozza a szerződésben meghatározottak szerinti felelősségét. Ha azt akarja, hogy a BISSELL több felelősséget vállaljon, ossza meg velünk, és a BISSELL megad egy felülvizsgált árat.

 

Nyilatkozat

33. A BISSELL weboldalán található anyag „a jelenlegi állapotban” kerül feltüntetésre, semmiféle körülmény, garancia vagy bármilyen egyéb feltételek nélkül. Ennek megfelelően a törvény által maximálisan megengedett mértékben a BISSELL biztosítja az Ön számára a weboldalát azon az alapon, hogy a BISSELL kizár minden nyilatkozatot, garanciavállalást, körülményt és egyéb feltételeket (ideértve korlátozás nélkül a törvény által előírt kielégítő minőségre vonatkozó feltételeket, a célnak való megfelelőséget, valamint az észszerű gondosság és készség igénybevételét), melyeknek a jogi megjegyzés mellett hatása lehet a BISSELL weboldalára vonatkozóan.

34. A BISSELL fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés feltételeit időről időre megváltoztassa, és ezek a változtatások azonnal hatályba lépnek, amikor a módosított jogi nyilatkozatot közzéteszik a BISSELL weboldalán. Ha folytatja a BISSELL weboldal használatát, arra úgy tekintünk, hogy elfogadja ezeket a változtatásokat.

 

Felelősség

35. A törvény által megengedett maximális mértékben a BISSELL nem vállal felelősséget az Önt vagy harmadik felet ért semmiféle közvetett, különleges, büntető vagy következményes veszteségért vagy kárért, valamint a jövedelem, nyereség, hírnév, adatok, szerződések és pénz elvesztéséért vagy olyan veszteségért vagy kárért, amely az üzleti tevékenység megszakításával kapcsolatos, vagy bármilyen módon kapcsolódik hozzá, függetlenül attól, hogy kárt okozott (beleértve korlátozás nélkül a gondatlanságot is), szerződésben vagy más módon a BISSELL weboldallal kapcsolatban bármilyen módon, vagy a felhasználással, a használhatatlansággal kapcsolatban vagy a BISSELL weboldal használatának eredményeként, akár a BISSELL weboldalához kapcsolódó bármely weboldal vagy az ilyen weboldalakon található anyagok tekintetében.

 

Alkalmazandó jog

36. Ezekre az értékesítési és az áruk szállítására vonatkozó feltételekre az angol törvények vonatkoznak, és az angol bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a szerződésből fakadó viták tekintetében.

37. A 2002. évi elektronikus kereskedelemről szóló (EK irányelv) rendeletek az alábbi információkat írják elő. A BISSELL weboldal tulajdonosa és szolgáltatója a BISSELL International Trading Company B.V. (Hollandiában bejegyzett vállalat, Cégjegyzékszám: 53752139) kereskedési cím: G Willem Fenengastraat 14, Amsterdam 1053DT

Ossza meg ezt a tippet