GyIK

Miután a gép kihűlt (kb. 5 perc), győződjön meg arról, hogy van víz a tartályban. Győződjön meg arról, hogy a piros jelzőfény kialudt. A fény akkor alszik ki, amint a gép elég meleg a gőz injektálására. Ha a lámpa még pirosan világít, a gép nem fog gőzt szórni.

Annak ellenőrzése, hogy a fúvóka eltömődött-e. Vegye le a szerszámot a gépről, és nézze meg, hogy a gép szór-e gőzt a csatlakoztatott szerszám nélkül. Ha az egység a csatlakoztatott szerszám nélkül szór gőzt, tisztítsa meg a szerszám szóró fúvókáját egy gemkapocs végével. Ha a gép szerszám nélkül sem szór gőzt, várjon kb. 5 percet, hogy a gép lehűljön. Majd tisztítsa ki a fúvókát egy gemkapoccsal.

Tele van a szennytartály?

Ha a szennytartály tele van, ürítse azt ki

Ha üres, nézze meg, hogy hiányzik-e a szűrő és a szűrőrosta, győződjön meg arról, hogy ezek helyesen vannak-e beszerelve a szennyfogó csészébe (a szűrő be van-e zárva a szűrőrostába) (Lásd a lenti képeket)

filter

 

filter

 

Hiányzik-e bármelyik szűrő?

Ha igen, azt meg kell rendelni. A szűrő és a szűrőrosta nélkül ne üzemeltesse a gépet. Károsíthatja a motort és érvénytelenítheti a garanciát.

A szűrő és a szűrőrosta szennyezett?

Ha szennyezettek, vegye le a szennyfogó csészét a kézi porszívóról. Húzza ki a szennyfogó csésze közepéből a szűrőt tartalmazó szűrőrostát. Húzza ki a fehér szűrőt (a szűrőt zárt helyzetéből ki kell nyitnia, hogy egyenesen kihúzhassa), és enyhe mosószeres meleg vízben mossa le a szűrőrostát és a szűrőt. Ellenőrizze, hogy teljesen megszáradtak-e, és a szennyfogó csésze belseje ki van törölve, mielőtt visszateszi abba a szűrőket. (Lásd a lenti, a szűrő rostából való kivételét bemutató képeket).

 

filter

 

filter

 

Törölje ki a szennyfogó csésze belsejét, mielőtt visszateszi a szűrőket, hogy azok tömítetten zárjanak.

 

A szennytartály fixen van csatlakoztatva?

Ha nincs fixen rögzítve, vegye ki a portartályt és szerelje be újra. „Kattanást” kell hallania, amikor a kézi porszívó testén a helyére kerül.

Ha az egység még ekkor is port fúj, keresse fel a BISSELLt.

Az akkumulátor teljesen fel van töltve? Ha nincs, kapcsolja a gépet „OFF” („KI”) állásra a töltés előtt, és dugja a töltőt egy működő konnektorba.

Az 1311 és 1312 sorozat gépei teljes 4 órás töltést igényelnek a legelső használat előtt, és maximum 4 órát vesz igénybe újratöltésük a használat mennyiségétől függően.

 

Charging

 

Az 1313 sorozat gépei teljes 8 órás töltést igényelnek a legelső használat előtt, és teljes 8 órát vesz igénybe, hogy az akkumulátor ismét elérje teljes kapacitását.

 

Charging

 

Ügyeljen arra, hogy csak a MultiReach-csel együtt szállított töltőt használja, és ez a töltő helyesen legyen bedugva a töltő alapba, ha a gép rendelkezik ilyennel.

Az áramkábel szilárdan be van dugva a konnektorba? o Ha igen, ellenőrizze, hogy a hálózati biztosíték kiégett-e, vagy a kismegszakító leoldott-e. o Ellenőrizze, hogy a töltő helyesen van-e bedugva a töltő alapba o Ellenőrizze, hogy a töltő melegszik-e o Ha a töltési folyamat alatt a töltő nem melegszik fel (nézze meg a fenti táblázatokat), a töltőt ki kell cserélni. Megjegyzés: Nem fog felmelegedni akkor sem, ha a gép már jórészt, vagy teljesen fel van töltve.

Ha akkor sincs áram, ha ezeket a hibaelhárítási lépéseket elvégezte, keresse fel a BISSELLt.

Győződjön meg arról, hogy a gép vízszintes felületen áll, és ha elengedi, egyenesen áll függőlegesen.  Ha a porszívó továbbra is felbillen, keresse fel a BISSELLt.

A 1311, 1312 modellek szívás ellenőrzővel rendelkeznek a markolatukon. Győződjön meg arról, hogy a végzett takarítási típushoz illő szívást állította be. A szívás beállítását a markolaton lévő „+/-” gomb segítségével végezheti el. Hallani fogja a motor hangjának változását - erősebb a magasabb szívás esetén, gyengébb az alacsonyabb szíváshoz.

A 1311, és a 1312 modellsorozatú porszívók EdgeReach™ technológiával vannak ellátva. Ha a gép nem szív kielégítően, kapcsolja ki az EdgeReach-et. Ha nincs kikapcsolva, a szennyeződéseket a gép maga előtt fogja tolni, és semmit sem szed fel Ön előtt. Egyébként, ha használni kívánja az EdgeReach-et, nyomja meg a markolaton lévő „EdgeReach” gombot. Ezzel bekapcsolja az EdgeReach funkciót és a talp oldalai világítanak, tudatva Önnel, hogy a funkció be van kapcsolva. (Lásd a lenti képet).

EdgeReach bar

Győződjön meg arról, hogy a talp teljesen be van-e dugva a gép testébe, és arról is, hogy a kézi porszívó teljesen a helyére van-e kattintva a gép testén. Ha a kézi porszívó nincs teljesen a porszívó testén lévő helyére zárva, a gép nem kapcsolódik be.

Csatlakoztassa le a kézi porszívót a gép testéről. Ragadja meg a kézi porszívó markolatát és egyenesen húzza azt ki.

győződjön meg arról, hogy a portartály üres. Nyomja meg a közvetlenül a bekapcsoló gomb alatt lévő fekete gombot a kézi porszívón. Húzza le a szennyfogó csészét, vegye ki a szűrőt és rostáját, majd ürítse a szennyeződést a szemétbe. (Lásd a lenti képet).

dirt cup

Ügyeljen a szennyfogó csésze helyes visszacsatlakoztatására a kézi porszívóra. Helyesen kell a helyére kattannia, és nem szabad rést látnia ott, ahol a szennyfogó csésze az akkumulátorteleppel találkozik. (Lásd a lenti képet).

BISSELL multireach

Csatlakoztassa le a kézi porszívót a géptestről. Vegye ki a portartályt a kézi porszívóból, és kapcsolja be a készüléket, hogy ellenőrizze a szívást a motor bevezetésénél. (Lásd a lenti képet)

suction

Ha a levett kézi porszívó motor bevezetésénél van szívás, kapcsolja be a gépet, és ellenőrizze a szívást a fúvóka végénél.

Ha nincs szívás, ellenőrizze, hogy a fúvóka eltömődött-e. Ha így van szüntesse meg a dugulást, és ellenőrizze a szívást újra.

Suction power

Tele van a szennyfogó csésze? Ha tele van, ürítse ki. Ha üres, ellenőrizze a szűrőt és a szűrőrostát. Szennyezettek? Ha szennyezettek, vegye le a szennyfogó csészét a kézi porszívóról. Húzza ki a szennyfogó csésze közepéből a szűrőt tartalmazó szűrőrostát. Húzza ki a fehér szűrőt (a szűrőt zárt helyzetéből ki kell nyitnia, hogy egyenesen kihúzhassa), és enyhe mosószeres meleg vízben mossa le a szűrőrostát és a szűrőt. Teljesen szárítsa ezeket meg, mielőtt visszateszi a szennyfogó csészébe. (Lásd a lenti, a szűrőrostából való kivételét bemutató képeket).

filter

filter

Törölje ki a szennyfogó csésze belsejét, és szerelje vissza a szűrőket. Rakja össze a kézi porszívót, és tegye vissza a géptestre. Ellenőrizze a gép szívását. Ha még mindig nincs szívás, lépjen tovább.

 • Vegye elő a talpszerelvényt, és három helyen ellenőrizze dugulás szempontjából (Lásd a lenti képeket)

  floor nozzle

  filter

  A talpszerelvény vissza van zárva a helyére? Ha helyesen szereli a gépet, a talpszerelvény hallható „kattanással” záródik a helyére a gépen.

  Teljesen fel van töltve a gép? Ha nincs, kattintson a „Nincs áram” GyIK-re a töltési utasítások megismeréséért.

  Ha a gép még akkor is csak kissé szív, vagy egyáltalán nem szív, ha a teljes hibaelhárítást elvégezte, kérjük, keresse fel a BISSELLt.

  • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kefe bekapcsoló gombja. Ha nincs bekapcsolva, a kefe nem fog forogni. Megjegyzés: Amikor a gépet kikapcsolja a kefekapcsoló is minden alkalommal kikapcsol.

   Ellenőrizze a kefehengert bármilyen megakadás szempontjából.

  • Ha a kefe megakadt...
   - Ez az egység 'kefehenger reset' funkcióval van ellátva, tehát, ha nagyobb törmelék a kefehengert megakasztja, az automatikusan kikapcsol.
   - Ha ez bekövetkezik, kapcsolja ki a gépet, és távolítsa el az akadályt..
   - Várjon kb. 15 másodpercig a motor lehűlésére, mielőtt a gépet visszakapcsolja. Ha ez az idő eltelt, a kefe helyesen fog működni. 

   Ha megakadás jeleit nem észleli...
   - A kefehengert esetleg megtisztíthatja a törmeléktől. Kapcsolja ki a gépet úgy, hogy a kefehenger Ön felé nézzen
   - Ha a gép alját a talp felől nézi, a talp jobb oldalán van egy kapcsolási lehetőség. Ha lezárt állapotot mutat, a tolókapcsoló a „lock” („zárás”) jelre mutat. A kinyitáshoz mozgassa a nyilat lefelé az „unlock” („nyitás”) jel felé. (Lásd a lenti képeket)

  lock

  Emelje fel a fület és vegye ki a kefét a talpból, tisztítsa azt meg a törmeléktől.  (Lásd a lenti képet , mely a fület mutatja). Megjegyzés:  Nincs kivehető és ellenőrizhető szalag.

  lift the tab

  Ha kivette a kefehengert, ellenőrizze a kefehenger végfedeleit és a talpházat esetleges végfedél sérülés szempontjából. Ellenőrizze a kivett kefehengert törmelék felhalmozódás szempontjából és tisztítsa azt meg.

  Tegye a kefét vissza a helyére és rögzítse azt úgy, hogy a zár nyilakat felfelé, a „lock” („zárás”) jel felé tolja. A négyzet keresztmetszetű tengelyvég illeszkedik a négyzetes nyílásba a zárretesz alatt. Próbaképpen szabadon forgassa kézzel a kefét. Ha ez működik, állítsa fel a porszívót függőlegesre, kapcsolja be, hogy az átlátszó kefeablakon át lássa, elkezdett-e a kefe forogni.

  Ha a kefe nem forog, vegye ismét le a talpat, vegye ki a kefét és próbáljon ki egy másikat (ha egynél több kefét kapott a géppel együtt). Ha ez a kefe működik, a másikat ki kell cserélni.

  Ha a kefe még mindig nem forog, és a másik kefe sem működik, keresse fel a BISSELLt.

  Igen, mindegyik Multireach nyeles porszívó töltése leáll, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött. Mindenesetre, a 12V-os modelleket csak akkor szabad újratölteni, ha a leállásig teljesen lemerülnek. A 18V-os és a 15,5V-os modelleket folyamatosan a töltőn tartva lehet tárolni.

  A fény akkor alszik ki, ha a gép gőz injektálására kész. Ez eltarthat néhány percig.

  Dugja be a gép hálózati csatlakozóját és várjon (kb. 5 percig) a gépre, hogy a gőzölést megkezdhesse. Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban. Csak azután töltheti fel a tartályt, hogy a gép kihűlt.

  1. Ellenőrizze a víztartályt és győződjön meg arról, hogy biztosan be van-e nyomva a felmosóba.

  2. Nézze meg a fedelet, és ellenőrizze, hogy nincs-e elrepedve.

  3. Ellenőrizze, hogy a fedél csúcsán lévő gumitömítés helyesen van-e felhelyezve a fedélre. Használ-e bármilyen adalékanyagot a víztartályban? Az ecet a tömítést eltorzítja. Más szerek a tömítés és/vagy a gép más szerkezeti elemeinek tönkremenetelét okozhatják. Kérjük, győződjön meg arról, hogy csak vizet töltött a tartályba. A tartályba ne öntsön ecetet vagy más tisztítószert.

  4. Ellenőrizze, hogy az x-szelep (amely a fedél száján belül található) helyesen működik-e. Tolja fel a szelepet egy lefolyó fölé tartott gépen, hogy meggyőződjön arról, hogy ekkor víz folyik ki a tartályból. Ha problémát észlel, a fedél szerelvényt ki kell cserélni.

  Ha a kelleténél egy-két másodperccel hosszabb ideig használja a gépét, az tejes foltot vagy csíkot hagyhat a viaszos padlókon. Ez ecetes vízzel eltávolítható.

  Felmosója használata előtt mindig alaposan seperje fel vagy porszívózza fel a padlót. Ez az összes laza törmelék eltávolításához szükséges.

  Ellenőrizze, hogy milyen a padlója. A PowerFresh Steam Mop kiválóan alkalmazható csempézett, vinil, linóleum, márvány, kő és kezelt felületű keményfa padlókon; Felmosója nem használható kezeletlen felületű keményfa padlón.

  Tett-e valaha bármi más, víztől eltérő folyadékot a víztartályba? A víztartályba kizárólag víz tölthető. Bármi más, pl. ecet, csíkosodást okozhat, és tartósan károsíthatja a felmosógépet.

  Ha vízen kívül mást nem töltött a tartályba, próbálja meg a csíkokat nedves ruhával eltávolítani.

  Most vessen egy pillantást a mikrószálas párnára. Ha furcsa kinézetű anyagot lát rajta, az valószínűleg a padlóból származik.

  Ha a csíkok nedves kendővel eltávolíthatók, vagy a mikrószálas párnán furcsa kinézetű anyag van, a csíkok keletkezésének oka valószínűleg a padlófényező anyag vagy viasz. Ha a felmosót viaszozott padlókon használja, akkor a padló fényessége csökkenhet.

  Ha padlóját nem viaszozza vagy fényezi, akkor ellenőrizze a padló anyag gyártójának ápolási utasításait.

  Ha a csíkokat el tudja távolítani, akkor mossa ki a párnákat enyhe mosószerrel mosógépben. Ne adjon hozzá textil lágyító- vagy fehérítőszert.

  Legyen óvatos! Felmosója néhány perces üzemelés után érintésre meleggé válik, különösen az alapkeret és más alsó területek (a nyél kellemes hőmérsékletű marad). Egy erre figyelmeztető táblát helyeztünk el a felmosó hátsó felén.

  Keresse meg, hogy honnan jön a szivárgás. Ha a gép szivárgása a tisztavíz tartály fenekétől jön, olvassa el a tiszta víz tartály szivárgásához tartozó GyIK-et.

  Ellenőrizze, hogy a szennyezett víz tartályban lévő leválasztó megfelelően a helyén van. A leválasztón lévő nyíl essen egy vonalba a szennyezett víz tartály lakat ikonjával. Ha nincs a helyére zárva, a szennyezett víz tartály szivárogni fog, vagy a gép fenekén jelenik meg szivárgás. Lásd a képet:

   

  spotclean

   

  Vegye ki a tisztavíz tartályt, töltse fel vízzel, és nézze meg, hogy szabadon szivárog-e (A gépből kivett állapotában).

   
  • Ha IGEN, a tisztavíz tartály szivárog, további támogatásért olvassa el a „Tisztavíz tartály szivárgáshoz” tartozó GyIK-et.
  • Ha NEM, akkor a tisztavíz tartály NEM szivárog, próbálkozzon a következő lépésekkel:
   - Vegye ki a szennyezett víz tartályt, és nézze meg, hogy van-e víz a cseppfelfogó területen. Ha van víz a cseppfelfogó területen, ellenőrizze, hogy a fekete tömítés nem hiányzik-e a szennyezett víz tartályból, vagy nincs-e rosszul behelyezve (a tömítés magas oldalát kell a tartály külső, lekerekített nyílásába helyezni). Győződjön meg arról, hogy a kivett tömítés magas fülét összeszorítva a vége kinyílik. Lásd a lenti képeket:

  spotclean

   

  spotclean

   

  Ellenőrzéssel győződjön meg arról, hogy a szennyezett víz tartály úszója megfelelően nyit. Ürítse ki a szennyezett víz tartályt és többször fordítsa át. Az úszónak könnyedén kell előre-hátra csúsznia. Ha az úszó a nyitott helyzetben beragad, víz kerülhet a gép házába. Ha szükséges, ki kell cserélnie az úszót.

  Ha NINCS víz a cseppfelfogó területen, keresse fel a BISSELLt.

  Mindenesetre, ha a szivárgás a gép fenekénél jelenik meg (és nem a 2. lépés a probléma), keresse fel a BISSELLt.

  1. Vegye szemügyre a kábelt teljes hosszában, van-e rajta sérülés. Ha talál rajta sérülést, a biztonsága érdekében hagyja abba a gép használatát, és cseréltesse ki a kábelt. Keresse fel a BISSELLt, hogy kicseréltesse.

  2. Próbáljon ki másik konnektort, és ha még mindig nincs áram, ellenőrizze a hálózati kismegszakítót.

  3. Az Ön SpotClean gépe beépített hővédelemmel rendelkezik, amely védi a túlmelegedés ellen. Ha a hővédelem bekapcsol, a szívómotor leáll. Ha ez következik be, a hiba elhárítására próbálja a következő lépéseket tenni:

  • Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a konnektorból. 
  • Ellenőrizze a tömlő végét és a szerszámot dugulás szempontjából, ha szükséges, szüntesse meg a dugulást. 
  • Ellenőrizze a szennyes víz tartályt, vannak-e benne tömbök, ha szükséges tisztítsa azt ki.

  Kihúzott állapotban hagyja a motort lehűlni kb. 30 percig, a hővédelem automatikusan alaphelyzetbe áll, majd folytathatja a takarítást. Ha a fenti lépések ellenére a hővédelem továbbra is aktiválódik, keresse fel a BISSELLt.

  1. Ellenőrizze, hogy tele van-e a szennyes víz tartálya. A tartályt 2 különböző módon ürítheti ki: A fenekén lévő kerek fedélen keresztül, vagy a tetején lévő fekete gumidugón át; Ha ezek lazák, ez megakadályozza a szívást. Ellenőrizze, hogy visszanyerte-e a szívást.

   

  spotclean

   

  2. Vegye le a szennyes víz tartályát. Próbálja a szívást ellenőrizni a tartály aljánál lévő nyílásnál úgy, hogy ráteszi a kezét.

   

  spotclean filter

   

  Ha itt nincs szívás, keresse fel a BISSELLt.

   

  Ha van szívás, húzza ki a fekete tömítést a kivett üres tartály fenekéből. Ellenőrizze, hogy tömít-e, vagy rosszul van-e beszerelve a szennyes víz tartályba; ellenőrizze, hogy a tömítés kinyit, ha nyitottra szorítja a lapos végét, majd szerelje vissza a tömítést. A tömítés magas oldalát kell a kerek nyílásba helyezni (Lásd a lenti képet)

   

  spotclean filter

   

  Tegye vissza a szennyes víz tartályt, és fogja meg a tömlőt. Ellenőrizze a szívást a toldat nélküli tömlő végén úgy, hogy vizet szív fel a lefolyóból vagy egy pohárból.

  Ha NINCS szívás a tömlő végén:

  • Ellenőrizze, hogy eltömődött-e a tömlő úgy, hogy a tömlőt az egység fölé emeli és lecsorgatja a vizet a szennyesvíz tartályba. Ha ez nem segít, keresse fel a BISSELLt.

  Ha van szívás a tömlő végén

  • Ellenőrizze a kárpittisztító szerszámot repedések szempontjából. Cserélje ki, ha szükséges.
  • Kefével és/vagy gemkapoccsal tisztítsa ki a szerszám szórócsúcsát.

  4. A SpotClean gépet úgy terveztük, hogy belső hővédelem segítségével védje magát túlmelegedés ellen, amely túlmelegedés esetén kikapcsolja az egységet. Ha a hővédelem bekapcsol, a szívómotor leáll. Ha ez bekövetkezik, kapcsolja ki a gépet és húzza ki a konnektorból. Ellenőrizze a tömlőt és a toldatokat eltömődés szempontjából, szüntesse meg a dugulást, ha szükséges. Ellenőrizze a szennyes víz tartályt és a középső műanyag torony terét eltömődés szempontjából. Várjon harminc (30) percet és a hővédelem automatikusan alaphelyzetbe áll, a takarítás folytatható.

  5. Ha ezek a lépések nem oldják meg a problémát, keresse fel a BISSELLt.

  1. Miután feltöltötte a tisztavíz tartályt vízzel és mosószerrel, öblítse ki a fenekén lévő fekete fedelet, és ültesse a tartályt a SpotClean gépre. A SpotClean tisztavíz tartály fenekén rovátkolás van, hogy segítse illeszkedését. Erősen nyomja le, hogy rögzítse a helyzetét, ellenőrizze a réseket a tartály és gép alapja között.

  spotclean tool

  Levett szerszám mellett ellenőrizze, hogy a kioldóbillentyű megnyomásakor szór-e a pálca.

  spotclean filter

  Ha a pálca nem szór, próbálja kitisztítani a szórófúvókát egy kiegyenesített gemkapocs segítségével..

  spotclean

  2. Győződjön meg arról, hogy a tisztavíz tartályban van mosószeres víz. Egy lefolyó felett megnyomhatja a kis fekete szelepet a tartály alján, hogy ellenőrizze, átjön-e rajta a víz. Ha nem jön át a víz a szelepen, a tartályt valószínűleg ki kell cserélni. Ha átjön a víz a szelepen, a gép elveszíthette a kezdeti feltöltését. Finoman emelje fel a tisztavíz tartályt, miközben megnyomja a szórás kioldógombját, VAGY kissé nyomja össze a tisztavíz tartályt, miközben megnyomja a szórás kioldógombját .

  3. Ha a pálca szór levett szerszám mellett, a szerszámot kell kitisztítani. A szerszám szórócsúcsát egy kefével, vagy gemkapoccsal tisztíthatja meg. A szerszámot is ellenőrizze repedések szempontjából.

  Sikerült? Ha nem…

  Szívjon fel több teli tartálynyi tiszta meleg vizet a szennyezett víz tartályba. Ezzel kitakarítja a dugulásokat a flexibilis tömlőben lévő mosószervezetékből. Ha ezt elvégezte, próbáljon újra szórni.

  Ha még mindig nincs szórás, keresse fel a BISSELLt

  1. Győződjön meg arról, hogy a fekete tömítés mindenhol a helyén van. Ha a szennyesvíz tartályba nincs teljesen bedugva, ez okozhatja a tartály szivárgását. A tömítést csak egyetlen módon lehet betenni.

  2. Ellenőrizze, hogy nem szorult-e törmelék a fekete tömítésbe. Ha a résben törmelék van, a tömítés nem tud teljesen elhelyezkedni a szennyesvíz tartályban, annak szivárgását idézi elő. Lásd a lenti képeket:

   

  spotclean

   

  3. 3. Ellenőrizze, hogy a szennyesvíz tartályban lévő leválasztó megfelelően a helyén van. A leválasztón lévő nyíl essen egy vonalba a szennyesvíz tartály lakat ikonjával. Ha nincs a helyére zárva, a szennyesvíz tartály szivárogni fog, vagy a gép fenekén jelenik meg szivárgás. Lásd a lenti képet:

   

  spotclean

  Ellenőrizze, hogy a tartály szelepe szivárog-e. Ha megnyomja az ujjával, az alul lévő fekete, kerek szelepnek szabadon kell mozognia. Ha fennakad úgy, hogy a szer szivárgását okozza, próbálja megnyomni, hogy újra lejöjjön.

  Továbbá azt is ellenőrizze, hogy nincsenek repedések vagy lyukak a tartályon. A tartály kicserélése bármely ilyen hibát kiküszöböl.

  A Steam Mop gép kb. 30 másodperc alatt lesz takarításra kész. Amikor az egység elején lévő jelzőfény kigyullad, megkezdheti a takarítást. Az első használat előtt egy kicsit tovább tarthat a gőzölés elindítása, mert a víznek át kell folynia a szűrőn, mielőtt a melegítő részbe ér. Ez a késedelem csak a legelső használat alkalmával, vagy új szűrő használata esetén következik be.

  A TARTÁLYBAN NE HASZNÁLJON ECETET VAGY VÍZTŐL, VAGY A BISSELL GŐZÖLŐ PÁRNÁHOZ VALÓ ÁSVÁNYI ANYAG MENTES ILLATSZERES VÍZTŐL ELTÉRŐ BÁRMILYEN OLDATOT.

  1. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő tartályban van a víz. (A víztartályban, és nem a szennyfelfogó edényben).

  2. Ellenőrizze, hogy a „Gőzölésre kész” LED abbahagyta-e a villogást (kb. 30 másodperc). Várjon addig, amíg a fény folyamatosan világít, és kezdje meg a gőzölést.

  Make sure the "Steam Ready" LED light has finished blinking.

  3. Győződjön meg arról, hogy a gőzbeállítási LED "HI" állásban van-e. Ha ez nem világít, a gép nem fog gőzt fejleszteni.

  Make sure the steam setting LED light is on "HI" If it is not lit.

  4. Gondoskodjon arról, hogy a markolaton lévő ravaszt legalább két percig meghúzva tartja, hogy az egységet beindítsa.

  5. Győződjön meg arról, hogy a szűrő** helyesen illeszkedik. Vegye ki a patront. Vizsgálja meg, győződjön meg arról, hogy a fekete tömítés a helyén van a patron két csatlakozójának az egyikén kívül. Egy „X” szelep van abban a furatban, amelybe ez a csatlakozó illeszkedik. Nyomja meg ezt, hogy lássa, folyik-e víz (előbb húzza ki a gép hálózati csatlakozódugóját). Tenyerével fejtsen ki erős nyomást, hogy a patront a helyére nyomja, győződjön meg arról, hogy teljesen felült. Ezzel biztosítja azt, hogy a szivattyú nem szív levegőt a tömítés körül. **Nincs mindegyik gépen vízszűrő. Néhány gépben szűrő „helyettesítő” van. Ehhez a géphez szűrőre van szükség, csak nem vízszűrőre, ez opcionális.

  Dummy filter vac & steam

  A szűrő és a gép között nem lehet rés, ha helyesen van felszerelve (jobb).

  There should be no gap between the filter and the machine when it is installed properly.

  6. Dugja vissza a hálózati csatlakozót, várjon 30 másodpercig, hogy a „Gőzölésre kész” LED abbahagyja a villogást. Helyezze a „HI” gomb fényét a „HI” LEDhez. A markolat ravaszát tartsa két percig meghúzva.

  7. Új szűrőt szerelt be? Ha igen, tartsa a ravaszt legalább 2 percig meghúzva ahhoz, hogy a szűrő megteljen vízzel. Ezután a gőzölésnek el kell indulnia. A szűrőt 10 -15 percre be is áztathatja, hogy telítődjön vízzel.

  8. Vegye le a talpat a gépről, vegye ki a talp-tálcát és a párnát is, és takarítsa ki a talpon és a talptálcán lévő gőzfúvókákat GEM-kapoccsal, hogy eltávolítsa az esetleges elzáródásokat.

  ream the steam tip on the foot as well as the foot tray with a paper clip to remove any obstructions

  Ez a gép egyidejűleg használható porszívózásra és gőzölésre. A beállításokra vonatkozó utasítások szempontjából kövesse a lenti táblázatot. A gép csak porszívózásra és csak gőzölésre is használható. A gépnek 6 különböző beállítási lehetősége van. Az alábbi táblázatban láthatja, hogy hogyan használhatja ezt a gépet.:

  instruction of settings vac & steam

  Ha a Steam Mop gépet 15-20 másodpercig egy helyen tartja, fertőtlenítheti a padlóját az olyan baktériumok megölésével, mint az E. coli vagy a szalmonella, ha a gépet az utasításoknak megfelelően használja.

  Új gőzölős felmosójának nincs bekapcsoló gombja.. A felmosó bekapcsol, ha a hálózati aljzatba bedugja, és addig működik, amíg ki nem húzza azt. Annak kiválasztásához, hogy melyik gőzszinten szeretné a gépét használni, működtesse a gőzszint gombot. A gőzszint jelzőfény kéken villog a bekapcsolás alatt, és folyamatos kék fénnyel világít, ha felmosó kész a gőzölésre.

  A tömlőtartó konzol a gép hátulján, a tiszta tartály oldalán pattintható be. A flexibilis tömlőt ezután az egység köré lehet tekerni, azt a konzol tartja a helyén.

  A legjobb eredmény elérése érdekében rendes mosóprogrammal mossa, de csak gyenge mosószerrel. Ne használjon fehérítő szert, ez a párnát tönkreteheti. A mikrószálas párnákhoz nem ajánlatos szövetlágyító szer használata.

  Egyetlen dologra van szüksége, egy lapos végű csavarhúzóra! Az átlátszó fedelet tartó cső belsejében van egy fül. Kioldásához dugja a csavarhúzót a csőbe ferdén felfelé, miközben elhúzza az átlátszó fedelet. Lásd a fényképet:

   

  spotclean

  Ha a szűrő nehezen jön ki, vegye ki a tömlőt, majd a szűrőn lévő „fogantyúk” segítségével húzhatja azt ki. Az alsó tömlő kihúzásával kezdje, azután fordítsa a felső tömlőt balra, amíg az ki nem jön. Majd fogja meg a szűrőt mindkét oldalán és egyenesen húzza ki. A szűrő „pótlónak” egy vékony fogantyúja van. A fehér szűrőnek két fogantyúja van, mindkét oldalon egy-egy.

  A típusjel és a sorozatszám a kézi porszívó hátoldalán található.

  Multireach serial number

  A kopogó zaj a szivattyú normális hangja, amikor vizet próbál a gépen áthúzni. Az első használat alkalmával és akkor fordul elő, ha gépből kifogy a víz, vagy hosszabb ideig áll, tehát a víz elpárologhat, vagy ha új szűrőt használnak. Ha gépét most használja első alkalommal, tartsa a kioldógombot addig lenyomva, amíg ez a zaj megszűnik, ez kb. 1,5 percig tart.

  Ha ez NEM a gép első használata alatt jelentkezik, akkor a víz nem tud átfolyni. Gondoskodjon arról, hogy a tartályban legyen víz, és a szűrő helyesen, résmentesen legyen beszerelve.

  Ha az egységet huzamosabb időn át nem használták, tartsa a kioldógombot 30 másodpercig lenyomva, ez megoldja a problémát.

  1. Ellenőrizze az áramkábel teljes hosszát sérülés szempontjából. Ha sérülést talál, vigye a gépet a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

  2. Győződjön meg arról, hogy az egység működő konnektorba van dugva.

  3. Győződjön meg arról, hogy a gépnek elegendő idő állt rendelkezésre a felmelegedésre a gőzölős felmosás megkezdése előtt.

  Ha továbbra is problémákat észlel a gépén, kérjük, vigye gépét a helyi márkaszervizbe felülvizsgálatra.

  NE HASZNÁLJON ECETET, VAGY MÁS, A VÍZTŐL ELTÉRŐ SZERT A TARTÁLYBAN..

  Szíveskedjen ellenőrizni az alábbiakat:

  1. A kioldó kapcsoló feszültség alatt van?

  Ha NINCS, a markolatot helytelenül szerelték össze. Húzza ki az áramkábelt a konnektorból, szerelje fel újra a markolatot. Húzza ki az egységet és szerelje fel újra a markolatot

  Ha IGEN, ellenőrizze a szűrőt…

   a. Vegye ki a szűrőt

   b. Ellenőrizze, hogy vannak-e repedések a szűrő oldalán és tetején. Ellenőrizze a teljes szűrőt, és nézze meg a műanyag fröccsöntött vezetékeket, vannak-e repedések rajtuk. Nehezen észrevehetőek, úgyhogy a szűrőt jól megvilágított területen vagy helyiségben vizsgálja meg. Ha repedések vannak rajta, a szűrőt ki kell cserélni.

   2. Ellenőrizze a szűrő szemcséinek színét, a szemcséknek zöldnek kell lenniük. Ha a szűrőszemcsék színe kékre változott, a szűrőt ki kell cserélni. A szűrő legjobb teljesítményét desztillált víz használatával éri el.

   3. Ellenőrizze a szűrőt, győződjön meg arról, hogy helyesen ült fel, és a csatlakozó felülete ép állapotú. A szűrőt teljesen be kell tolni úgy, hogy ne legyen rés a szűrő alja és a gép között.

   4. Gondoskodjon arról, hogy a tartály szobahőmérsékletű vízzel legyen feltöltve, és a fedél helyesen legyen szerelve. Ezen a modellen a fedelet szorosan kell zárni. A fedelet lefolyó felett ellenőrizze. Ha nem enged ki vizet, lehet, hogy ki kell cserélni.

   5. Ellenőrizze, hogy az „Üzemkész” jelzőfény világít-e. A felfűtés akár egy percig is eltarthat.

   Ha az „Üzemkész” jelzőfény nem világít…

    a. Győződjön meg arról, hogy az áramkábel működő konnektorba van dugva. Ha az „Üzemkész” jelzőfény egy perc után nem gyullad ki, és/vagy az egység nem melegszik fel, a készüléket hivatalos BISSELL márkaszervizben meg kell vizsgáltatni.

    Ha a kék „Üzemkész” lámpa kigyullad: a. Nyomja le az aktiváló gombot, akár 2 percig is eltarthat, mire a gőzölés beindul.

    b. Az egységről levett tartály és szűrő mellett ellenőrizze a gőzölést úgy, hogy egy kevés vizet önt a szűrő csatlakozó furatába és max. 2 percig nyomja az aktiváló gombot. A gőzölés ellenőrzése előtt győződjön meg arról, hogy a hüvely csatlakoztatva van-e az alaphoz..

   Ha NINCS gőz, amikor vizet önt a szűrő lyukába, vegye le a felmosófejet, és a gőzt a szórócsúcsnál ellenőrizze úgy, hogy kiveszi az egység alapján lévő egyetlen csavart. A továbblépés előtt gondoskodjon arról, hogy a hüvely csatlakoztatva legyen az alaphoz, miután levette a felmosófejet.

   Ha levett felmosófej mellett NINCS gőz, húzza ki a gépet, és egy gemkapoccsal tisztítsa ki a szórócsúcsot, a szórócsúcs tisztítása előtt vegye le a hüvelyt. Ha még mindig nincs gőz, vigye a gépet egy helyi hivatalos BISSELL márkaszervizbe ellenőrzésre.

   Ha IGEN, van gőz levett felmosófej mellett... a felmosófej dugulhatott el. A dugulás megszüntetése érdekében öntsön fehér ecetet a felmosófej tetején át.

   Ha IGEN; van gőz, amikor vizet önt a szűrő furatba, ellenőrizze a vizet a szűrőben. Ha új a szűrő, percekig eltarthat, mire az egység vizet szivattyúz a szűrőn keresztül. Ezalatt az egység hangosabb zajt bocsáthat ki, de ez hamarosan lecsendesedik. A szűrőt 10 - 15 percre hideg vízbe lehet áztatni, hogy telítődjön vízzel.

   Ellenőrizze, hogy van-e feszültség az aktiváló gombon. Ha nincs feszültség, vegye le a felső markolatot és szerelje fel újra. Ellenőrizze, hogy a markolat teljesen meg van-e húzva, hogy a helyére záródjon. Ha még mindig nincs feszültség, a markolatot ki kell cserélni.

   6. A hüvely helyesen ül az egységen? Hallható „kattanással” kell a helyére ugrania.

   7. Vegye le a hüvelyt és ellenőrizze, hogy helyesen van-e a helyére rögzítve a hüvelyen lévő tömlő. Ha a tömlő nincs helyesen az alaphoz rögzítve, rögzítse a tömlőt és tegye vissza a hüvelyt az alapra.

   Ha továbbra sincs gőz, vigye a gépet egy helyi hivatalos BISSELL márkaszervizbe ellenőrzésre, vagy javításra.

  1. Ellenőrizze a szűrőt, hogy biztosan be van-e tolva a gépbe.

  2. Ellenőrizze a szűrő csatlakozó részét. Ha a fogadó részben letört szűrődarab maradt, megkísérelheti a letört darabot egy vékony csavarhúzó segítségével eltávolítani. MEGJEGYZÉS: A LETÖRT CSATLAKOZÓ DARAB ELTÁVOLÍTÁSA ELŐTT A GÉPET HÚZZA KI A KONNEKTORBÓL. A szűrőre nem vonatkozik a garancia. Ha nem tudja ezt eltávolítani, vigye gépét egy BISSELL szakszervizbe és kérjen segítséget.

  3. Ellenőrizze a szűrőt repedés vagy sérülés szempontjából. Ha szükséges, cserélje ki a szűrőt.

  4. Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű a helyén maradjon. Ha hiányzik, új szűrőt kell rendelnie.

  5. Ha az O-gyűrű a helyén van, ellenőrizze, hogy nem deformált-e. Ha bármilyen adalékot használ a tartályban, az el fogja deformálni az O-gyűrűt. Az ecet deformál. Más szerek az O-gyűrű és/vagy a gép más szerkezeti elemeinek tönkremenetelét okozhatják. A kézikönyv szerint CSAK víz tölthető a tartályba.

  Ha továbbra is problémákat észlel a gépén, kérjük, vigye gépét a helyi márkaszervizbe felülvizsgálatra.

  Ha víz szivárog, győződjön meg arról, hogy az nem a szűrő aljából jön.

  1. Győződjön meg arról, hogy a szűrő a helyén van.

  2. Ellenőrizze a tartályt és a fedél betétet sérülés, vagy helytelen szerelés szempontjából. Ezen a modellen a fedelet szorosan kell zárni.

  3. Ellenőrizze a tartályt és a szűrőt, ezeknek biztosan, résmentesen kell az egységre tolva lenniük.

  4. Ellenőrizze a szűrőt repedés vagy sérülés szempontjából.

  1. A lyuk egy nyomáshatároló szelep. A szelepet úgy tervezték, hogy kiengedje a gőzt, ha bármi elzárja a gőz útját az egységben. *Figyelem: Ez a terület forró lehet*

  2. Levett felmosófej mellett ellenőrizze, hogy eldugult-e a szórócsúcs, úgy, hogy kiveszi az egység alapján lévő egyetlen csavart.

  *Figyelem: A szórócsúcs forró lehet*

  Gemkapocs segítségével szüntesse meg a dugulást a szórócsúcsban. Vegye le a hüvelyt mielőtt ezeket a lépéseket végrehajtja.

  3. Ellenőrizze a szűrőt. Esetleg ki kell cserélni a szűrőt. Ha a szűrő kék színű, ki kell azt cserélni.

  Ha továbbra is problémákat észlel a gépén, kérjük, vigye gépét a helyi márkaszervizbe felülvizsgálatra.

  Milyen típusú padlót takarít? A koptató hatású padlók, mint pl. a durva felületű járólap, tégla, stb. a párnákat jobban igénybe veszik, mint a sima vinil padlóburkolatok. Ha koptató hatású padlót takarít, több párnát használ el a sima padlókhoz viszonyítva.

  A felmosó párnákat mosógépben, enyhe mosószerrel mossa. NE HASZNÁLJON szövetlágyítót vagy fehérítő szert. Ha ilyeneket használ, a párnák gyorsabban használódnak el és kilyukadnak.

  A szűrő megjelenése zöld-fehér pettyesről egyöntetű kékre változik, ezzel jelzi, hogy eljött a szűrőcsere ideje. A szűrőt akkor is ki kell cserélni, ha láthatóan elreped.

  Várjon a piros jelzőfény kikapcsolásáig. Ha a fény kikapcsolt, gépének használatra késznek kell lennie. Ez eltarthat néhány percig.

  A szívás nem gyengül
  - A 1311 sorozatú gép kb. 40 percig működik a normális szívással, és kb. 28 percig, ha maximális szívással használják.
  - A 1312 sorozatú gép kb. 30 percig működik a normális szívással, és kb. 20 percig, ha maximális szívással használják.
  - A 1313 sorozatú gép kb. 15 percig működik (Ezen a gépen nincs szíváserősség beállítás)

  Könnyebb/kompaktabb - A NiMH akkumulátor súlya és mérete ugyanakkora, mint a lítium ion akkumulátoré.

  Hosszú tárolási élettartam
  - A NiMH akkumulátorok naponta tárolt energiájuk 1 - 5%-át elveszíthetik.  A lítium ion akkumulátorok még hónapokon át tartó tárolásuk esetén is hajlamosak megőrizni energiájukat.

  Alacsony karbantartási igény/Nincs akkumulátor "memória" (emlékező hatás)

  Ne töltsön forrásban lévő, vagy mikrohullámmal melegített vizet a tömlőbe. A tartályba max. 60°C hőmérsékletű vizet kell tölteni.

  A Heatwave Technology® technológia állandó hőforrást biztosít ahhoz, hogy a teljes szőnyegtisztítási folyamat alatt segítse a vízhőmérséklet megtartását.

  A BISSELL gőzölő felmosói 100%-osan vegyszermentes tisztítást biztosítanak. Nem ajánlatos a (desztillált vagy ásványmentesített) vízen kívül bármi mást a tartályba tölteni. Látogassa meg honlapunk gőzölős felmosókkal foglalkozó oldalát, hogy több információhoz jusson ezekkel az innovatív takarító termékekkel kapcsolatban.